Sắp răng trên sườn đúc, dựa theo hướng

Gắn sườn đúc lên các trụ phục hình đã sửa soạn ở trên một khóa mẫu hàm định vị các vị trí trụ phục hình với xi-măng tự dán .Sắp răng trên sườn đúc, dựa theo hướng dẫn từ mẫu hàm hàm trên sau cùng đã được lên giá khớp. Ép phục hình với nhựa nhiệt trùng hợp, hoàn tất, và đánh bóng. Khắc rãnh mẫu hàm sau cùng hàm dưới chứa các bản sao trụ phục hình nón cụt nhỏ. Các nẫu hàm sau cùng được lên giá khớp; lên răng hàm dưới. Các trụ phục hình Titan làm sẵn được sửa soạn trên mẫu hàm sau cùng. Khuôn sườn được chế tác trên các trụ phục hình làm sẵn theo hướng dẫn từ sự sắp rang. Đúc sườn với hợp kim bằng kỹ thuật dội sáp. Khung sườn đúc được gắn lên các trụ phục hình đã được sửa soạn với xi-măng nhựa tự dán. Qui trình thực hiện trên khóa mẫu hàm. Sườn đúc được gắn trên các trụ phục hình đã được sửa soạn.

Phục hình toàn bộ cung hàm hàm dưới với implant nâng đỡ đã được ép nhựa. Phương pháp đã trình bày nhằm đạt được tính thụ động trong khung sườn đúc của phục hình tức thì trên implant nâng đỡ toàn bộ cung hàm. Sự thụ động giữa phục hình và implant rất quan trọng trong việc ngăn ngừa biến chứng, mặc dù các qui trình kỹ thuật liên quan trong sự chế tác khung sườn được biết là có gây ra vài thay đổi về kích thước. Paniz và cộng sự đã đánh giá sự khít sát bờ của khung sườn được cắt tiện so sánh với khung sườn được đúc theo truyền thống, và quan sát thấy sự khít sát thụ động hoàn toàn là không thể. Tuy nhiên, so với sườn đúc, cấu trúc sườn được cắt tiện cho thấy ít bị lệch trung điểm. Như đã nói, khung sườn có tính thụ động nhất có thể đạt được nhờ hệ thống, cho phép chế tác cắt tiện sườn kim loại và sứ.

Nguồn Nha Khoa

comments